KİŞİSEL VERİLER BİLGİ ALMA FORMUFERDA YAZICI DEKKOR TASARIM


BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış olup, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.


Bu çerçevede “yazılı” olarak şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak elden kimlik teyitli, noter vasıtasıyla veya KEP üzerinden iletilmesi gerekmektedir.


Başvurunun Yapılacağı Adres: KINIKLI MAHALLESİ 6004 SK. NO: 18/1 PAMUKKALE/DENİZLİ


Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:İsim:


Soy isim:


T.C Kimlik No:


Telefon No:


E-posta:


Adres:
B. Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. :Müşteri:


İş Ortağı:


Çalışan:


İş Başvurusunda Bulunan:


Diğer:(____________________________________)
C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.


Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimizin ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Şirketimizin, KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu formda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kişisel Veri SahibiAdı Soyadı:


Başvuru Tarihi:


İmza:
Çerez Kullanımı

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz.

Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikamız ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için.