AYDINLATMA METNİ
Sayın müşterilerimiz,


Alışverişlerinizde firmamız DekkorArt’ı tercih ettiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ederiz. Günümüz teknolojik gelişmeleriyle siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında uyum sürecimiz tamamlanmıştır. Sizlerin işlenilecek olan kişisel verilerinizin güvenliği için firmamız bünyesinde gerekli idari ve teknik tedbirleri almış bulunmaktayız. Firmamızın misyonu gereği müşteri memnuniyeti ve müşteri güvenliği bizler için hassasiyetle yaklaştığımız, vizyonumuz için ehemmiyet arz eden hususların başında yer almaktadır. KVKK ile uyum süreci kapsamında siz değerli müşterilerimiz için hazırlanmış aydınlatma metnini arz ederiz.


İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında DekkorArt tarafından, müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara uygun olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.


DekkorArt sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, satış sözleşmesinin ifası için şahsınıza ait kişisel verilerinizi elektronik ve fiziki ortamda toplayacak ve işleyecektir.1) VERİ SORUMLUSUFERDA YAZICI DEKKOR TASARIM


(İşbu Aydınlatma Metni Kapsamında DekkorArt Olarak Anılacaktır)


ADRES: KINIKLI MAHALLESİ 6004 SK. NO: 18/1 PAMUKKALE/DENİZLİ

BAĞLI OLUNAN VERGİ DAİRESİ : PAMUKKALE VERGİ DAİRESİ

VERGİ KİMLİK NO : 12487677170

MERSİS NO : 12487677170000012) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, internet üzerinde satış yaptığımız portalımızda, sosyal medya mecralarımızda firma içerisinde faaliyetlerin yürütülmesi için kullanılan yazılımlarla, kamera kaydı vasıtasıyla ve yazılı sözlü veya dijital yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe ve kanunen saklanması gereken yasal sürelerin bitimine kadar oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


Kişisel verileriniz, aydınlatma metnimizde amaçlar başlığı altında belirttiğimiz hususlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.3) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME ŞARTLARIA- Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları


Kişisel verileriniz yasal yükümlükler gereği, aldığınız hizmetin ifası ve güvenliği için veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun işlenmektedir.B- İşlenen Kişisel Verileriniz


Firmamızdan almış olduğunuz hizmet gereği; Talep bilgisi, sipariş bilgisi, sözleşmenin ifası için gerekli olan ödeme bilgileri, sözleşmenin ifası için iletişim bilgileridir4) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİA- Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Firma işlerinin yürütüldüğü merkezde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması kamera görüntülerinin depolanması,


4857 sayılı İş Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alınması,


Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileriniz


Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi için,


Bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,


Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması için,


Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir


B- Kişisel Verilerinizin Kimlere Aktarılabileceği


İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar


İş ortakları

Tedarikçiler

Topluluk Şirketleri5)Veri İşleme Süresi ve Muhafaza SüresiKişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamızca, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.


Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir


Aşağıda maksimum saklama süresi ve veri işleme süresi bilgisi siz değerli müşterilerimizin bilgisine sunulmuştur.SAKLAMA SÜRESİ

10 YILVERİ İŞLEME SÜRESİ

6 AY6) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASIKVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:


Firmamıza yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;İşlenip işlenmediğini öğrenme,


İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,


Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,


KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,


Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,


Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarımızı içeren talebin https://www.dekkor.com.tr/ adresindeki formu doldurarak Kınıklı Mah. 6604 Sk. No:18/A Pamukkale/Denizli adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden gönderebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.Sayın müşterimiz aydınlatma metnini okuduğunuz, yasal haklarınızın farkında olduğunuz , veri güvenliğinizin sağlandığı firmamızda sizlere hizmet verdiğimiz için teşekkür ederiz.
Çerez Kullanımı

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz.

Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikamız ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için.